BİR ANTRENÖR OLARAK VELİLERLE NASIL İLETİŞİM KURMALISINIZ?

JEFF NIEMI

ÇOCUKLARIN ELEŞTİRMENLERE DEĞİL, MODELLERE İHTİYAÇLARI VARDIR-JOHN WOODEN”

Birçok kişi basketbol antrenörlüğü mesleğine ya spor dalını çok sevdiklerinden veya yaş grupları ne olursa olsun oyuncularla ilişkiden çok hoşlandıkları için başlarlar. Ancak, bu mesleğe başladıktan sonra çok değişik bir grup insanla yüz yüze gelmek zorundadırlar. Bu grup çocukların VELİ grubudur. Her ne kadar zor ve stresli olsa da oyuncuların velileri ile ilişki kurmak bir zorunluluktur. Eğer doğru bir yöntem uygulanırsa, hiçte beklendiği gibi bir baş ağrısı yaratılmaz. Veliler hem size, hem de takıma büyük bir destek olabilirler. Böylece bir “takım ailesi” yaratıla bilinir. Tecrübeli bir antrenöre görevinin en sorunlu bölümünün ne olduğunu sorarsanız çoğunlukla velilerle olan ilişkileri söyleyeceklerdir. Tanıdığım birçok antrenörün bu mesleği bırakmasının veya soğumalarının nedeni hep velilerle yaşadıkları çarpık ilişkiler olduğunu söylerler. Ama gerçekte böyle olmaması gerekir. Meslek hayatları boyunca sürtüştükleri birçok velinin olması doğaldır. İş hayatında bu tür sürtüşmelerin yaşanması da doğaldır. Antrenörlerin ilk atmaları gereken adım velilere takımın bir parçası olduklarını hissettirmektir. Bunu sağlamak için maçlar hatta antrenmanlardan önce net ve belirgin hedeflerin ortaya konması ile başlar.

Birçok antrenörün sezon öncesinde antrenörlerle, velilerle, oyuncularla ve diğer ilgili kişilerle beklentilerini açıklayabileceği toplantılar yapacağı bol bol zaman olacaktır. Ancak, bu beklenti ve vaatlerin büyük bölümü maçlar başlayınca unutulur. Takımın başarısı için verdiğiniz sözleri tutup, yerine getirmelisiniz. Bugün gözlenen en önemli ve geçerli kural, maçlardan sonra antrenörlerin velilerden çocuklarının oynama süreleri ve diğer konuları tartışmak istememeleridir. Bu kabul edilebilir ve çok gerçekçi bir kuraldır. Ancak, bu kuralın her zaman çiğnendiğine şahit oluyoruz. Veliler hislerine mağlup olup çocuklarının haklarını korumak isterler. Antrenörler dengeyi sağlamak istiyorlarsa bu kurala sıkı sıkıya sarılmalıdırlar. Veliler çocukları hakkında konuşmak isterlerse antrenör kibarca maçtan hemen sonra bu konuyu tartışamayacağını, birkaç gün sonra konuşmalarının daha doğru olacağını söylemelidir. Ayrıca, bu gibi konuların sezon öncesinde ki toplantılarda belirlendiğini ve kurallara uyulması gerektiğini belirtilmelidir. Eğer veliler bu kurala uymaya ikna edilebilirlerse herkesin daha mantıklı davranmaları sağlanabilir. Taraflar sakinleşip doğru kararlar verebilirlerse bunun takıma faydası büyük olur. Beklentilerinizi oyuncularla paylaşabilirseniz velilerle olan sorun en aza inebilir. Eğer oyunculardan veya velilerden birisinin bir sorunu varsa herkesten önce antrenörleri ile görüşmeleri her zaman belirtilmelidir. Böylece oyuncularla iletişim kurup, kendilerini geliştirebilmeleri için neler yapmaları gerektiğini bir bir anlatarak beklentilerin ne olduğu anlatılır.  Eğer bu konuşmalar bir çözüm sağlamazsa bu kez velilerle iletişime geçilmelidir. Hemen maçtan sonra olmamak kaydı ile ve önceden düzenlenirse herkes ile uzun uzun konuşma fırsatı doğacaktır.  Sonuç olarak konuları mümkün olduğu kadar aile içinde tutmak en doğru davranıştır. Veliler çocuklarının antrenörlerinden bir şeklide memnun değillerse hemen kulüp başkanına veya yöneticilere şikayette bulunurlar. Bu bir takımı çökertmenin en etkili yöntemidir. Bu nedenle velilere ve oyunculara takım olabilmek için birbirimizle çok iyi anlaşıp birlik olmanın şart olduğu benimsetilmeye çalışılmalıdır.

Sonuç olarak, mümkün olduğu anda velileri takımın bir parçası yapmaya çalışmalıdır. Eğer velilere takımla ilgili bir görev verirseniz seve seve takımın önemli bir parçası olabilirler. Eğer takımla bağlantıları güçlenirse antrenöre olan inançları artar. Böylece takım başarısında gözle görülür bir gelişmenin gözlenmesi mümkündür.

Böylece velilerle baş edebilirsiniz. Bu uygulama işin zor kısmını oluşturur, ancak, her zaman bir sorun olmamalıdır. Eğer velilerin beklentilerini dinlemeyi becerebilirseniz ve beklentileri çözmekte yararlı olabilirseniz, velilerle iyi ilişkiyi sürdürebilirseniz başarı doğal olarak kendiliğinden gelecektir.